Bli medlem

Fyll i detta formulär för att bli medlem hos oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Epost
Format 19XXXXXXXXXX (12 siffror, utan bindestreck)
Inklusive riktnummer, t ex +4672097465
Medlemskapskategori
Ange vilken typ av medlem du vill bli.

Huvudmedlem: Du är medlem i denna klubb, där du betalar både klubbavgift till den lokala klubben och medlemsavgift till riksorganisationen – i vårt fall KSAK. Se https://ksak.se/.

Gästmedlem: Du är huvudmedlem i en annan flygklubb och den klubben betalar medlemsavgiften till riksorganisationen. Du önskar samtidigt att vara medlem i våran klubb. Du får använda klubbens flygplan på samma villkor som huvudmedlemmar.

Stödmedlem: Du betalar en liten avgift för att stödja klubbens drift och deltar på grillkvällar och liknande aktiviteter. Du får inte använda klubbens flygplan, och saknar rösträtt vid medlemsmöte/årsmöte
Anmälan till flygskola
Fyll i gatuadress, postnummer och postadress, stad och ev. land om ej Sverige
Beskriv tidigare flygerfarenhet och i förekommande fall, lista nuvarande certifikat och behörigheter.
Anhörig, namn
Inklusive riktnummer, t ex +4672097465
Inklusive riktnummer, t ex +4672097465