Kolbjörn Seth

Biträdande motorflygchef normalklass, Ordförande