Briefing

Kontakta någon av nedanstående för fältkontroll:

NamnTelefonnummer
Håkan Sjöberg0709-547632
Magnus Berggren0768-703032
Bo Lenander0708-551450

Använd endast officiella aeronautiska publikationer för säkerhetsrelaterad information.

Radarassistans kan erhållas från Sweden Control på 133.805 MHz. Alla som flyger till fältet ombedes att meddela sin ankomst i god tid på 123.40 MHz, “Söderslätt radio”.

Trafikvarvshöjden är 700 ft.

OBS! Högervarv gäller för stråk 03 samt att du MÅSTE undvika att flyga över markerade områden! Vindstruten är placerad vid västra sidan i höjd med klubbhuset.

Hjelmco 91/96UL finns på fältet. Vi tar emot betaling via Swish.

I södra delen av vårt flygfält har vi en hästgård. Hästridning kan förekomma på eller i anslutning till flygfältet. Undvik start och landning om det finns hästekipage på flygfältet. Dom är väl förtrogna med vår verksamhet. FLYG ALDRIG ÖVER PÅ LÅG HÖJD FÖR ATT VISA ATT DU VILL LANDA! Dom observerar oftast dig och kommer att flytta sig.

Varmt välkommen!

Vi visar hänsyn till våra grannar. Undvik rödmarkerade områden på kartan.

Svenska Flygfält ESTT Sidan 1
Svenska Flygfält ESTT Sidan 2

AROWeb

Väder på ESTT

Briefing in English

Please call for information (and PN):

NameCell phone number
Håkan Sjöberg+46 709-547632
Magnus Berggren+46 768-703032
Bo Lenander+46 708-551450


Right hand circuit for runway 03, left hand for runway 21!

Use only official aeronautical publications for security related information. For RADAR assistance and ATS call Sweden Control, 133.805. Please call 123.40 MHz “Söderslätt radio” in due time before arrival.

The windsock is placed close to the clubhouse.

Fuel Avgas 91/96UL are available, payment cash

In the southern part of our airfield we have a horse farm. Horse riding may occur on or near the airfield. Please avoid take-off and landing if there are horse-drawn carriages on the airfield. They are well acquainted with our operations. NEVER FLY OVER AT LOW ALTITUDE TO SHOW THAT YOU WANT TO LAND! They are usually observing you and will move away.

Welcome.

We show consideration for our neighbours. Avoid areas marked in red on the map.

Svenska Flygfält (Airfield chart) ESTT page 1
Svenska Flygfält (Airfield chart) ESTT page 2

AROWeb

Local weather at ESTT