Designation: Vicechef for motoriserede fly normal klasse