Flygskola

Vår flygskola erbjuder löpande under året utbildning till flygcertifikat. Ett typiskt år startar en eller två teorikurser, oftast vid årsskiftet och/eller höstens början. Vi utbildar både till UL-certifikat (ultralätt) och LAPL/PPL certifikat (normalklass).

Du kan när som helst under året “hoppa på” utbildningen – skulle teorikursen ha gått för långt så börjar du vid nästa tillfälle, men den praktiska utbildningen kan påbörjas direkt!

Första mötet

På ditt första personliga möte med oss diskuterar vi kring utbildningen och reder ut frågor, praktikaliteter och papper du behöver skaffa från diverse myndigheter. Ett antal av dessa kan du börja titta på och skicka in redan nu om du vill:

 • Medlemskapsansökan till Söderslätts FK. Läs också genom SFK stadgar.
 • Läkarundersökning och ansökan om medical: lista med behöriga läkare finns HÄR. Ring runt och jämför priserna själv. De är bra informerade, säg bara att du vill påbörja en UL-kurs.
 • Anmälningsblankett för elevtillstånd till Luftfartsstyrelsen (adressen på själva blanketten). Glöm inte bifoga utdrag från polisregistret (belastningsregisteret) och personbevis (studier). Gäller endast UL.
VKK:s vinge över Söderslätt
Som en del av utbildningen till pilot flyger vi till Sturups flygplats. 

Information om Ultralätt – UL

Det ultralätta flyget är en sportflyggren som har enklare regler och lägre kostnader än normalklassat flyg.
Benämningen “Ultralätt” anknyter till de viktbegränsningar som flygplanen är klassade efter. För UL gäller att maximal totalvikt ej får överstiga 450 kg för tvåsitsiga flygplan och den s.k. stallfarten får aldrig överskrida 65 km/h.

UL finns i två klasser, nämligen UL-A och UL-B:

 • UL-A är flygplan som manövreras med tyngpunktsförskjutning, s k Trikear.
 • UL-B är flygplan som manövreras med roder (precis som “vanliga” flygplan)

För att få flyga krävs ett UL-certifikat. Utbildningen till denna typ av flygcertifikat omfattar som man kanske kan ana både teori och praktisk flygning.

Teoridelen av ditt flygcertifikat består av ca 60 lektionstimmar som omfattar:

 • Flygplanskontruktion, motor- och instrumentlära.
 • Aerodynamik, flygningens grundprinciper.
 • Bestämmelser för luftfarten, trafikregler och säkerhetsbestämmelser.
 • Navigation.
 • Färdplanering.
 • Meteorologi, vädrets inverkan på flygning.
 • Human Factors, om flygmedicin och psykologi.
 • Flygradiotelefoni.
 • Teoriprov, radioprov och språktest.

Praktisk flygning

Den praktiska delen sker i luften och omfattar minst 25 flygtimmar varav minst 5 timmar i enkelkommando (EK) där du flyger ensam under flyglärarens överinseende från marken.
Flygutbildningen kan påbörjas när du fyllt 15 år men certifikat kan erhållas först när du fyllt 17 år. För att börja flyga krävs det att du erhåller elevtillstånd från luftfartsverket. Vi hjälps åt att fylla i blanketterna vid vårt första personliga möte.

Kostnad

Normalt kostar ett UL-certifikat ca 50000:-. Men, det finns förutom ungdomsrabatter även några andra möjligheter till ytterligare rabatter. Kom ner på en prova på-lektion eller kontakta oss för frågor så berättar vi mer!

Anmälningsformulär till flygskolan

Välkommen till vår flygutbildning. Vi glädjer oss att eventuellt få dig som elev här hos oss.
Vi har en härlig miljö då vi ligger väldigt nära kustlinjen med både Malmö. Köpenhamn och Sturup bara ett stenkast bort. Det ger en extra dimension på lektionen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Epost
Inklusive riktnummer, t ex +4672097465
Vilken typ av utbildning är du intresserad av?